23 - 27 May 2023
IMPACT MUANG THONG THANI
BANGKOK, THAILAND
23 - 27 May 2023
Impact Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand

[ภาพข่าวประชาสัมพันธ์] ผนึกกำลัง พาณิชย์-สาธารณสุข-เกษตรและสหกรณ์-มหาดไทย ลงนามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในอาหารส่งออก