23 - 27 May 2023
IMPACT MUANG THONG THANI
BANGKOK, THAILAND
23 - 27 May 2023
Impact Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand

[ภาพข่าวประชาสัมพันธ์] กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง หนุนผู้ประกอบการ กระตุ้นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยให้ฟื้นตัว