26 – 30 พฤษภาคม 2563IMPACT MUANG THONG THANI, BANGKOK, THAILAND

26 – 30 พฤษภาคม 2563อิมแพ็ค เมืองทองธานี

#Thaifex2019

ตลาดสินค้าอาหารออร์แกนิค THAIFEX

Event Highlights

ความต้องการอาหารที่ไม่ใช่อาหารจีเอ็มโอเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยคาดว่าตลาดจะมีสัดส่วนรายได้ทั่วโลกมากกว่า 12% ภายในปี 2568

ตลาดสินค้าอาหารออร์แกนิคในงาน THAIFEX นำเสนอบุฟเฟ่ต์อาหารของสินค้าอาหารออร์แกนิคที่ยังเติบโตได้อีกมาก โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า 250 บริษัท ในงานจัดแสดงสินค้า THAIFEXทั้ง 11 ประเภท

ติดต่อกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมของคุณที่ตลาดสินค้าอาหารออร์แกนิค THAIFEX ตั้งอยู่ในอิมแพ็คศูนย์แสดงสินค้า ฮอลล์ 5

คุณลินน์ ฮาว์ (Ms Lynn How)
โทร: +65 6500 6712
lynn.how@koelnmesse.com.sg