26 – 30 พฤษภาคม 2563IMPACT MUANG THONG THANI, BANGKOK, THAILAND

26 – 30 พฤษภาคม 2563อิมแพ็ค เมืองทองธานี

#Thaifex2019

กฎและระเบียบปฏิบัติสำหรับการเข้าชมงาน

Visit

  1. การเข้าร่วมงานในวันเจรจาธุรกิจ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีบัตรเท่านั้น
  2. ระหว่างวันเจรจาธุรกิจ สงวนสิทธิ์ผู้เข้าชมงานเฉพาะนักธุรกิจ แขกซึ่งได้รับการเชิญ และ ผู้เข้าชมงานเท่านั้น
  3. เปิดจำหน่ายปลีกแก่ประชาชนทั่วไป ในวันเสาร์เท่านั้น
  4. บัตรไม่สามารถถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ หากผู้ใดละเมิดระเบียบดังกล่าว หรือใช้บัตรของผู้อื่น จะถูกแจ้งไปยังผู้จัดงาน
  5. ไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เข้างานในทุกกรณี ครอบคลุมตั้งแต่วันติดตั้ง วันงาน และวันรื้อถอน
  6. ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เป็นทางการ สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่อนุญาตให้ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม และรองเท้าแตะ เข้าชมงาน
  7. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน
  8. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารจัดงาน
  9. ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมงานเข้ามาหรือกำหนดให้ผู้เข้าชมงานออกไปได้ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล