26 – 30 พฤษภาคม 2563IMPACT MUANG THONG THANI, BANGKOK, THAILAND

26 – 30 พฤษภาคม 2563อิมแพ็ค เมืองทองธานี

#Thaifex2019

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

Visit

การเดินทางสู่ประเทศไทย

โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจะต้องได้รับวีซ่าจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย โปรดทราบว่าผู้จัดงานไม่สามารถให้การสนับสนุนผู้เข้าชมงานด้วยการยื่นขอวีซ่าในขณะนี้และผู้เยี่ยมชมควรตรวจสอบกับกระทรวงการต่างประเทศ

การเดินทางสู่ประเทศไทย

โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจะต้องได้รับวีซ่าจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ในการสมัครขอวีซ่าชาวต่างชาติจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทยและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้สมัครวีซ่าจะต้องอยู่นอกประเทศไทยในเวลาที่สมัคร ผู้สมัครจะได้รับวีซ่าประเภทหนึ่งตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางของเขาหรือเธอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าและข้อกำหนดทั่วไปของวีซ่าแต่ละประเภทโปรดดูประเภทของวีซ่าและการออกวีซ่า

อย่างไรก็ตามมีการยกเว้นวีซ่าสำหรับบางประเทศ:

  1. เป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดวีซ่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว บุคคลดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา ไม่เกิน 30 วัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูสรุปประเทศและดินแดนที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นวีซ่าและวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
  2. เป็นบุคคลสัญชาติของประเทศที่ทำข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศไทยเกี่ยวกับการยกเว้นข้อกำหนดวีซ่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูสรุปประเทศและดินแดนที่มีสิทธิ์ ได้รับการยกเว้นวีซ่าและวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง

บุคคลสัญชาติของบางประเทศอาจยื่นขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้เข้าและพำนักในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูสรุปประเทศและดินแดนที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นวีซ่าและวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

ใบรับรองสุขภาพระหว่างประเทศ

นักเดินทางที่เดินทางจาก / ผ่านประเทศที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ติดเชื้อไข้เหลืองต้องได้รับใบรับรองสุขภาพสากลเพื่อตรวจสอบการได้รับการฉีดวัคซีนไข้เหลือง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูรายชื่อประเทศที่ประกาศพื้นที่ติดเชื้อไข้เหลือง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณอาจต้องการติดต่อ:

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล กองวีซ่าและเอกสารการเดินทาง
123 ถนนแจ้งวัฒนะทุ่งสงหงส์, หลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทร (662) 575 1062แฟกซ์. (662) 575-1066
E-mail: consular03@mfa.go.th

สำหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดของวีซ่ากรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ