26 – 30 พฤษภาคม 2563IMPACT MUANG THONG THANI, BANGKOK, THAILAND

26 – 30 พฤษภาคม 2563อิมแพ็ค เมืองทองธานี

#Thaifex2019

ผู้ที่มีคุณสมบัติ

Hosted Buyer

ในการมีคุณสมบัติเป็นกลุ่มผู้ซื้อรายสำคัญ (Hosted Buyer) คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ เจรจาและ / หรือตัดสินใจเรื่องงบประมาณสำหรับบริษัทของคุณ โปรแกรมสำหรับกลุ่มผู้ซื้อรายสำคัญ (Hosted Buyer Program) เปิดให้เฉพาะผู้ซื้อจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น

Hosted Buyers ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – World of Food Asia จะอยู่ในกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลระดับประธาน ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้จัดการทั่วไป กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หรือฝ่ายจัดซื้อที่เป็นฝ่ายบริหารระดับอาวุโส ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการเข้าร่วมงานนี้คือ เพื่อสั่งซื้อสินค้า หาแหล่งซื้อสินค้าใหม่ๆ หรือเพื่อกำหนดทิศทางในการจัดซื้อ

งานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – World of Food Asia เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ Hosted Buyer สามารถติดต่อทำธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ และทำให้พวกเขาสำรวจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ความเป็นไปได้ในการติดต่อทำธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ งานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – World of Food Asia ยังเป็นพื้นที่ในการค้นหาสินค้าใหม่ๆเพื่อนำเข้าสู่ธุรกิจของตนเอง โดย Hosted Buyer จะมีโอกาสได้ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจอาหารที่มีทัศนคติคล้ายคลึงกันผ่านการประชุมเครือข่ายธุรกิจซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้พวกเขาสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อทางธุรกิจได้

สำคัญ!

ใบสมัคร Hosted Buyer ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบ การยืนยัน และการเข้าร่วมในฐานะ Hosted Buyer จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดงาน

เจน เตียว (Ms. Jenn Teo)
โทร: +65 6500 6703
jenn.teo@koelnmesse.com.sg