26 – 30 พฤษภาคม 2563IMPACT MUANG THONG THANI, BANGKOK, THAILAND

26 – 30 พฤษภาคม 2563อิมแพ็ค เมืองทองธานี

#Thaifex2019

ข้าว THAIFEX

11 Tradeshows Thai

มุ่งมั่นเพื่อช่วยให้กลุ่มนี้รักษาความสามารถในการแข่งขันโดยการแนะนำทางเลือกใหม่ที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ข้าว ครอบคลุมถึง:

 • ข้าวเมล็ดยาว
 • ข้าวเมล็ดขนาดกลาง
 • ข้าวเมล็ดสั้น
 • ข้าวเหนียว
 • ข้าวนึ่ง
 • ข้าวสาร
 • ข้าวกล้อง
 • ข้าวหอมนิล
 • ข้าวป่า
 • ข้าวบาสมาติก
 • ข้าวหอมมะลิ

ติดต่อกับเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมของคุณได้ที่ ข้าว ซึ่งตั้งอยู่ที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3

คุณลินน์ ฮาว์ (Ms Lynn How)
โทร: +65 6500 6712
lynn.how@koelnmesse.com.sg